03-60935044 BBA7231@moe.edu.my

Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik, Negara Sejahtera.

Misi KPM

Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti untuk Membangunkan Potensi Individu bagi Memenuhi Aspirasi Negara.