Moto Sekolah

COGANKATA / MOTO SEKOLAH:

CERDAS:
Sekolah sebagai sumber yang menjana minda. kebersihan dan kecekapan mental.

CERGAS:
Kecergasan menjamin fizikal yang sihat.

CERIAl :
Melahirkan insan yang berkeperibadian bahagia dan seimbang

CERDAS, CERGAS DAN CERIA:
Melahirkan insan yang bersepadu dari segi minda yang sihat, badan yang cergas dan jiwa yang tenang.